Świetlica

                      

         

Szanowni Państwo

Informujemy, że do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci,  których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje.  Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie. Karty Zgłoszenia Dziecka Do Świetlicy Szkolnej  wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu.

Kartę Zgłoszenia można pobrać z zakładki Dla Rodzica/Świetlica lub odebrać od dnia 04.09.2023 r. od wychowawców świetlicy.

Karty Zgłoszenia wraz z zaświadczeniem można składać w skrzynce podawczej „Świetlica – karty zgłoszenia” umieszczonej przy wejściu do szkoły od strony boiska (wejście do świetlicy).

                                                           Wychowawcy świetlicy

KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 20223024