Certyfikaty

NAZWY PROGRAMÓW ZA KTÓRE OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT

Szkoła z Klasą – kompleksowy program rozwoju szkoły,
Przyjazna Szkoła – tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju dla uczniów oraz nauczycieli,
Lepsza Szkoła – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny poszerzający ofertę edukacyjną szkoły,
Szkoła Łowców Talentów – rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz wysokich osiągnięć w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych,
Szkoła Odkrywców Talentów – kompleksowy system pracy z uczniem zdolnym,
Mistrzowie Kodowania – program edukacyjny promujący naukę programowania wśród dzieci i młodzieży,
Szkoła Mistrzów Programowania: „PixBlocks” – ogólnopolska akcja rozwijająca umiejętności programowania,
Szkoła gotowa na TIK – program edukacyjny, podnoszący jakość nauczania i uczenia się przy wykorzystaniu technologii informatycznej i komputerowej,
Bezpieczniki TAURONA – WŁĄCZ dla dobra dziecka – program edukacyjny pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, którego najważniejszym celem jest
przekazanie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,
Akademia Odkrywcy im. Tony Halika – program edukacji społeczno- przyrodniczej,
Dove Self – Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny – program objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka.
Ogólnopolski sprawdzian kompetencji trzecioklasistów.