Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach został powołany na mocy demokratycznych wyborów. Powołani członkowie reprezentują całą społeczność uczniowską. Propozycje działań i postulaty są dyskutowane w obecności opiekuna Samorządu, mgr Ewy Grynickiej, zarządu Samorządu Szkolnego oraz samorządów klasowych. Następnie zostają przekazane do rozpatrzenia Dyrekcji szkoły. Zebrania Samorządu odbywają się w zależności od potrzeb, najczęściej raz w miesiącu.
Aleksander Romik – przewodnicząca
Weronika Wierszyło – 1. zastępca przewodniczącej
Wiktoria Szpara – 2. zastępca przewodniczącej

 

Działania Samorządu Szkolnego
Regulamin Samorządu Uczniowskiego