Kalendarium Roku Szkolnego

PLANOWANIE PRACY SZKOŁY – KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz  rozporządzenia zmieniającego  w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) i  z dnia  12 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093).