Logopeda

W szkole świadczona jest pomoc logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy. Praca odbywa się w niewielkich grupach. Na zajęcia logopedyczne przyjmowani są uczniowie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zdiagnozowane przez szkolnego logopedę. Zajęcia logopedyczne składają się z dwóch części: wstępnej oraz właściwej. Część wstępna przygotowuje ucznia, jego aparat artykulacyjny do części właściwej poprzez ćwiczenia oddechowe, głosowe, słuchowe oraz usprawniania narządów mowy. Podczas zajęć właściwych następuje wywoływanie głosek, a następnie ich utrwalanie. Często etap wywoływania danej głoski jest bardzo długi. U jednego dziecka trwa krócej, u innego bardzo długo, nawet latami. Najtrudniejszą głoską do wywołania jest głoska „r”. Zdarzają się przypadki, że nawet uczniowie klas starszych uczestniczą w zajęciach, ze względu na niewywołaną głoskę „r”. Podczas zajęć z logopedą uczniowie również piszą, czytają, uczą się wypowiadać trudne słowa, opowiadają, rozwijają mowę. Zajęcia odbywają się w sali logopedii na niskim parterze.

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO
Poniedziałek 8.00. – 10.35
Wtorek 8.00. – 14.30
Środa 8.55. – 15.20
Czwartek 9.50 – 15.20
Piątek 8.55. – 11.30