Klasy pływackie

Pływackie Klasy Sportowe funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach od 2006 roku. Pomysł ich stworzenie był pomysłem pionierskim w naszym mieście. Corocznie do 2016 roku otwierany był jeden oddział klasy profilowanej. Po dwuletniej przerwie, w 2019 roku powstała kolejna sportowa klasa pływacka, która zajęcia kierunkowe realizuje w trybie trzyletnim. Koordynatorem sportowych klas pływackich funkcjonujących w naszej placówce jest pani Aleksandra Witkowska – trener pływania.

–>Klasy sportowe wszystkie informacje<–