Patron Szkoły

PATRON SZKOŁY
WITOLD BUDRYK

Prof. dr hab. inż. Witold Budryk był znanym w kraju i na świecie autorytetem w dziedzinie górnictwa. Swoją pracą naukową i badawczą oddał szczególne zasługi polskiemu przemysłowi górniczemu, a co za tym idzie całemu regionowi Śląska.

Urodził się 8 lutego 1891 roku w Białymstoku.
W latach 1908-1914 studiował w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Jego naukę przerwał wybuch I wojny światowej. Wtedy to rozpoczął swoją pierwszą pracę w górnictwie, w kopalniach: Milowice, Mortimer i Niwka. W 1917 roku podjął studia na Wydziale Inżynierii Dróg, Kolei i Mostów w Szkole Politechnicznej we Lwowie , w latach 1919-1922 kontynuował naukę na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 1922 roku był słuchaczem na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie, gdzie w 1924 roku uzyskał dyplom inżyniera.
Po zakończeniu studiów podjął pracę na stanowisku kierownika robót górniczych w kopalni Modrzejów w Sosnowcu, prowadząc jednocześnie działalność naukową.
W 1928 roku jako pierwszy w Polsce uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu górnictwa na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie. W 1930 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1937 – profesorem zwyczajnym. Od roku 1936 do 1939 pełnił funkcję dziekana Wydziału Górniczego.
W czasie okupacji, 6 listopada 1939 roku wraz z  profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej został aresztowany i więziony w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Oranienburgu do lutego 1940 roku.
Po wojnie wiele uwagi poświęcił  reaktywowaniu Wydziału Górniczego Akademii Górniczej, pełniąc obowiązki dziekana w latach 1945-1948. W 1956 roku został wybrany rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej i funkcję tę sprawował do końca życia.
Mimo wielu zajęć wynikających z pełnionych obowiązków intensywnie prowadził  swoje prace naukowe. Był autorem ok. 120 publikacji z dziedzin górnictwa i przeróbki mechanicznej. Wszystkie dotyczą  zagadnień niezwykle użytecznych dla praktyki górniczej.
Uznaniem jego zasług były liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy I klasy, tytuł Zasłużonego Górnika Polski Ludowej, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Złota Odznaka Honorowa.
Zmarł 18 listopada 1958 roku w Krakowie, został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego.
O tym, że prof. Witold Budryk pozostaje do dziś wielkim autorytetem naukowym i etycznym świadczą nazwane jego imieniem ulice, osiedla, kopalnie i szkoły, wśród nich nasza placówka, która dnia 19 lipca 1964 roku przyjęła imię zasłużonego polskiego naukowca.