Klasa VII dwujęzyczna

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klasy VII dwujęzycznej Rok Szkolny 2024/2025

Zarządzenie Prezydenta Miasta
Zarzadzenie Nr PM 91712024 Prezydenta Miasta Gliwice

Zarządzenie Nr PM 91712024 Prezydenta Miasta Gliwice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego
Terminy postepowania rekrutacyjnego do kl siódmej dwujezycznej

Terminy postepowania rekrutacyjnego do kl. siódmej dwujęzycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Rekrutacji do kl. VII Dwujęzycznej
Dokumenty do pobrania:
WNIOSEK O PRZYJECIE KANDYDATA DO KLASY VII DWUJEZYCZNEJ
POTWIERDZENIE WOLI KLASA VII dwujęzyczna