pioro

LAUREATKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

„Wszystko, co najważniejsze…
Wszystko, co najpiękniejsze...”

   Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie szkół podstawowych (klasa VII i VIII) oraz  ponadpodstawowych.

Każdy uczestnik miał za zadanie napisać własny utwór liryczny (lub – w kategorii plastycznej- wykonać pracę plastyczną) na temat ważnych i inspirujących młodego człowieka zagadnień (natury egzystencjalnej, filozoficznej, kulturowej czy estetycznej), np. zachwyt nad elementami świata natury czy ważności przyjaźni i miłości w życiu człowieka). https://www.zset.edu.pl/miedzyszkolny-konkurs-literacko-plastyczny/

W kategorii: praca literacka  za wiersze nagrodzono 2 uczennice naszej szkoły:

I miejsce zajęła  Wiktoria Szumniak (7 d).
Na II miejscu  uplasowała się Natalia Orlicka (8 d).

Wiktoria poświęciła swój tekst przyjaźni, a Natalia pisała o „trosce ojcowskiej”.
Uczennice do konkursu przygotowała Marzanna Pietruszka-Łój.

Gratulujemy laureatkom ,
a wszystkim uczniom, którzy mimo zbliżającego się końca roku
podjęli się trudnego zadania napisania  prac literackich w formie wiersza serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Marzanna Pietruszka-Łój