zsp14gliwice pm40 poradnik kiedy udac sie z dzieckiem do psychologa

Kiedy udać się z dzieckiem do psychologa?

-Krótki poradnik dla rodziców-

Psycholog dziecięcy pracuje z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z opinią o potrzebie pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także z dziećmi na wniosek rodziców i wychowawcy.

Psycholog wspiera prawidłowy rozwój dzieci szczególnie koncentrując się na pracy w sferze emocjonalnej, społecznej oraz poznawczej. Wspomaga również proces wychowawczy i edukacyjny u dzieci.