Kontynuacja przedszkola

Szanowni Państwo,

Prosimy pobrać w PM 40 druk dotyczący kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w roku 2024/2025. Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców druk należy oddać do dnia 19.02.2024 r.

Brak pisemnego potwierdzenia kontynuacji do 19 lutego oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.