Kadra

mgr Dorota Iwanek

Dyrektor, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UŚ: kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej kierunek: Oligofrenopedagogika z Metodami Korekcyjno – Kompensacyjnymi, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania – kierunek Zarządzanie w Oświacie, certyfikowany terapeuta SI, ukończone studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

mgr Agnieszka Czok

Wicedyrektor, nauczyciel mianowany w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego. Absolwentka Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Gliwicach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach – kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Kwalifikacje z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach:
Diagnoza i terapia pedagogiczna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu; Integracja Sensoryczna – certyfikowany terapeuta SI; Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie: Pedagogika specjalna oraz Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończony kurs terapii ręki, masażu Shantala oraz kurs doskonalający pedagoga teatru w ramach Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru.

mgr Małgorzata Babiarz

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego o kierunku Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz Górnoślaskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, licencjonowany trener glottodydaktyki.

mgr Małgorzata Turek

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach, studia licencjackie specjalność – pedagogika specjalna w zakresie rewalidacji przewlekle chorych i kalekich; Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, studia magisterskie kierunek – Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli przedszkoli. Ukończyła kurs terapii behawioralnej oraz kurs masażu dźwiękiem. Terapeuta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Dorota Czyżykowska

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka: Kolegium Nauczycielskiego
w Gliwicach, studia licencjackie specjalność – pedagogika specjalna w zakresie rewalidacji przewlekle chorych i kalekich; Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, studia magisterskie kierunek – pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli przedszkoli. Ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessori, terapii behawioralnej, trenera Sensoplastyki.

mgr Anna Bill-Nowak

nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach na kierunku Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu na kierunku Wspomaganie rozwoju dziecka i wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Terapeuta – w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherbone.

mgr Alicja Odziomek

Nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, studia magisterskie na kierunku: Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką. Studia podyplomowe:
Edukacja elementarna – kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Posiada kwalifikacje z j. angielskiego – certyfikat Pte General Level 3. Ukończyła kurs terapii behawioralnej, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherbone oraz metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania J. Cieszyńskiej.

mgr Martyna Cembrzyńska

Nauczyciel kontraktowy, psycholog. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalność psychologia kliniczna i psychologia wychowawczo – kliniczna dzieci i młodzieży. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Humanitas w Sosnowcu. Ukończone studia podyplomowe Logopedia na Uniwersytecie Humanitas w Sosnowcu. Ukończyła III modułowy kurs terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w Centrum Terapii Behawioralnej. Posiada certyfikat uprawniający do wykorzystania narzędzia diagnostycznego KORP w diagnozie psychopedagogicznej. Ukończyła szkolenie pierwszego stopnia w terapii mutyzmu selektywnego prowadzone przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Katowicach.

Anna Fischer

Nauczyciel mianowany, absolwentka Studium Nauczycielskiego na kierunku Wychowanie przedszkolne.

Dorota Kuciej

Nauczyciel mianowany, absolwentka Studium Nauczycielskiego na kierunku Pedagogika Przedszkolna.

mgr Anna Słomka

Nauczyciel mianowany, absolwentka Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz kierunku Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci. Instruktor sportu – specjalność taniec. Ukończyła kurs metody Kinezjologii Edukacyjnej.

mgr Agnieszka Izydorczyk

Nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kierunku Edukacja elementarna ze specjalnością język angielski. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Posiada certyfikat uprawniający do wykorzystania narzędzia diagnostycznego KORP w diagnozie psychopedagogicznej, certyfikat KOGS uprawniający do diagnozowania gotowości szkolnej dziecka, certyfikowany terapeuta SI, terapeuta ręki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

mgr Agnieszka Mocarska

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie na kierunku: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika.

mgr Ewa Leśniak

Nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia oraz przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła kurs w zakresie korekcji wad postawy oraz terapii ręki I i II stopnia. Ukończyła studia podyplomowe: Wychowanie
fizyczne; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika);Terapia integracji sensorycznej; Inne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi.

mgr Karolina Osadnik

Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Studentka studiów podyplomowych na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną oraz Zarządzania w Oświacie. Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia. Ukończone szkolenie warsztatowe z zakresu organizacji czasu wolnego pt. Kompleksowy Kurs Animatora Zabaw Dziecięcych.

mgr Justyna Sobota

Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Ukończyła kurs Pedagogiki M. Montessori organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori, kurs bazowy III modułowy terapii behawioralnej organizowany przez PSTB, kurs Treningu Umiejętności Społecznych oraz kurs elementy Sensoplastyki. Posiada certyfikat PTE General Level 3.

mgr Wiktoria Serafin

Nauczyciel kontraktowy, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, arteterapeuta. Absolwentka Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Katowicach. Analityk zachowania – terapeuta behawioralny. Trener umiejętności społecznych, uzyskała kwalifikacje w szkoleniu komunikacji alternatywnej PECS oraz konstruowaniu i planowaniu terapii wg VB-MAPP.

mgr Agnieszka Bill

Nauczyciel mianowany, absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, studia podyplomowe w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła kurs Trenera Odysei Umysłu, kurs Mini Mediacji z i między dziećmi, szkolenie NVC raz HIP, kurs instruktora sportu, kurs instruktora samoobrony i sportów walki. Ukończyła kurs „Trener umiejętności społecznych TUS SSI”.

mgr Agnieszka Pogoda

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia oraz przygotowanie pedagogiczne, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu w zakresie edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium na kierunku surdopedagogika. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, instruktor nordic walking, terapeuta ręki I i II stopnia.

mgr Anna Grzechca-Dawidowska

Nauczyciel kontraktowy, logopeda, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Pedagogika socjalna i opiekuńcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe z doradztwa zawodowego organizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz kurs z zakresu EEG- Biofeedback I stopnia i Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” metoda dr P. Dennisona.

mgr Aleksandra Szendzielorz

Nauczyciel kontraktowy w trakcie awansu na nauczyciela mianowanego. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, oraz studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

mgr Anna Jeznacka

Nauczyciel kontraktowy, logopeda, absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie – Filologia angielska specjalność tłumaczeniowa, Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości – Logopedia, Neurologopedia, Integracja sensoryczna.

mgr Aleksandra Zdanek

Nauczyciel mianowany, absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na kierunku Pedagogika terapeutyczna z informatyką w kształceniu specjalnym oraz Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła kierunek Oligofrenopedagogika z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego w Instytucie Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii w GWSP w Gliwicach. Ukończyła kurs terapii behawioralnej, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherbone oraz metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania J. Cieszyńskiej.

mgr Natalia Knap

Nauczyciel kontraktowy, Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z zakresu Pedagogiki rewalidacyjnej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Angelika Frohlich

Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i Pedagogika resocjalizacyjna. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Marta Hadamek-Goździewicz

Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Uniwersytetu Śłąskiego na kierunku Pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła: kurs I stopnia w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, kurs z zakresu mediacji rodzinnej, oraz „Depresja, zachowania suicydalne wśród dzieci i młodzieży”.