zsp14gliwice pm40 kiedy udac sie z dzieckiem do logopedy

Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy?

-Krótki poradnik dla rodziców-

Logopeda pracuje z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z opinią o potrzebie pomocy psychologicznopedagogicznej a także z dziećmi na wniosek rodziców i wychowawcy.

Logopeda pracuje z dziećmi w specjalnie przystosowanym do tego zadania gabinecie.


Zajęcia w gabinecie logopedycznym odbywają się w formie indywidualnej lub w małych grupach dobranych pod względem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.