SÓWKI

Grupa „Sówki” to grupa dzieci 6 – letnich. Grupa pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego ” Zbieram, poszukuje, badań D. Dziamskiej, M. Buchnat, realizując założenia podstawy programowej. Do pracy w grupie wykorzystywane są głównie elementy metody Marii Montessori, metody aktywizujące, metody Batti Strauss w zabawach muzycznych, a także elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz wykorzystywane do nauki pisania i czytania. Grupa uczestniczy również w zajęciach rytmicznych, zajęciach językowych, judo oraz w zajęciach gimnastycznych. „Sówki” bardzo lubią rysowanie, kolorowanie i układanie budowli i konstrukcji z klocków. W grupie realizowane są różne projekty: ekologiczne- Ale zielnik! oraz Ekokulturalne Przedszkole, a także projekt językowy ” Play with English-Play in English”.