zsp14 pm4 bg comp 6

Sówki

„Sówki” to grupa dzieci 4-letnich. Grupa pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” realizując treści podstawy programowej. W pracy z grupą wykorzystywane są elementy pedagogiki Marii Montessori oraz Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Zajęcia dodatkowe realizowane w grupie to język angielski, zajęcia umuzykalniające oraz ogólnorozwojowe z piłką. Ponadto w grupie „Sówki” realizowany jest projekt dydaktyczny „Witaminki” pod patronatem Bliżej Przedszkola promujący zdrowe nawyki żywieniowe. W naszej grupie stawiamy na rozwój samodzielności i kompetencji społecznych. Nabywamy umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywania konfliktów w duchu poszanowania dla drugiej osoby. Pomimo dużej różnorodności charakterów uczymy się akceptacji każdej jednostki i staramy się tworzyć radosną i miłą atmosferę tak, aby każde dziecko czuło się tu szczęśliwe. Sówki chętnie biorą udział w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, są ciekawe świata, uwielbiają gry i zabawy na placu przedszkolnym, a także rysowanie, kolorowanie i zabawy manualne.

sówki
zsp14 pm4 bg comp 7