zsp14 pm4 bg comp 6

Motylki

„Motylki” to grupa integracyjna dzieci 6–letnich. Pracujemy w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego „Zbieram, poszukuję, badam” D.Dziamskiej, Marzeny Buchnat realizując treści podstawy programowej. W pracy z dziećmi wykorzystujemy również elementy glottodydaktyki, metodę Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, metodę C.Orffa oraz Labana.

Zajęcia dodatkowe realizowane w grupie to: język angielski, zajęcia umuzykalniające, zajęcia ogólnorozwojowe z piłką, judo. Grupa Motylki będzie zdobywać „Sprawności Przedszkolaka”. Technika sprawności oparta jest na metodzie aktywizującej C.Freineta. Bierzemy udział w projektach ekologicznych, grupa dba o przedszkolny ogród sensoryczny, korzystając z jego uroków. Rozwijamy myślenie twórcze, wzmacniamy motywację i rozwijamy samodzielność, umiejętność współpracy, uczymy empatii i wzajemnego szacunku. Dzieci są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w różnego rodzaju zabawach i zajęciach organizowanych. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć. Są radosne, uśmiechnięte, twórcze, zdolne, ambitne, pomocne i bardzo chętne do pogłębiania swojej wiedzy na temat otaczającego ich świata.

motylki
zsp14 pm4 bg comp 7