Kontynuacja przedszkola w roku 2022/2023

Szanowni Państwo,
Prosimy pobrać w PM 40 druk dotyczący kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola
w roku 2022/2023. Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców druk należy oddać do
dnia 04.03.2022. Brak pisemnego potwierdzenia kontynuacji do 4 marca oznacza rezygnację
z miejsca w przedszkolu.