zsp14 pm4 bg comp 6

Kolorowe Misie

„Kolorowe Misie” to grupa integracyjna do której uczęszczają w większości 4-latki, mamy również kilkoro 3-latków i 5-latków. Do grupy uczęszcza 11 dziewczynek i 9 chłopców. Kolorowe Misie chętnie biorą udział w różnorodnych zajęciach, podczas których poznają otaczający świat. Bardzo lubią zajęcia ruchowe, rytmiczne, plastyczne. Dużo czasu spędzają na wspólnej zabawie. Rozwijają i doskonalą umiejętności samoobsługowe. Wiele radości sprawiają dzieciom zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Grupa Kolorowe Misie pracuje w oparciu o elementy Planu Daltońskiego, koncepcji według której, nacisk kładziony jest na rozwój samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji. W grupie realizowana jest również innowacja: Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk i sportów walki – przygotowanie motoryczne dostosowane do wieku. Zajęcia dodatkowe realizowane w grupie to: język angielski, zajęcia umuzykalniające, zajęcia ogólnorozwojowe z piłką.

kolorowe misie
zsp14 pm4 bg comp 7