zsp14 pm4 bg comp 6

Kangurki

„Kangurki” to integracyjna grupa 3,5,-6 latków. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Zbieram, poszukuję, badam”, autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat. Grupa jest grupą rodzinkową, która duży nacisk kładzie na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Głównym naszym celem jest stworzenie jak najbardziej naturalnych i rzeczywistych warunków do wielostronnego wspierania rozwoju każdego dziecka. W grupie realizowany jest projekt programowo – organizacyjny “Razem tworzymy nasz świat”. Jest on odpowiedzią na jedno z kluczowych zadań przedszkola a mianowicie: „Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań”. Zajęcia dodatkowe realizowane w grupie to: język angielski, zajęcia umuzykalniające, judo, zajęcia ogólnorozwojowe z piłką. Kangurki to grupa lubiąca zabawy konstrukcyjne, gry i układanki stolikowe, a przede wszystkim zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

kangurki
zsp14 pm4 bg comp 7