JEŻYKI

Grupa „Jeżyki” to grupa 3 -latków.To wesołe i ciekawe świata przedszkolaki.
Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego realizujemy w oparciu o program „Dar Zabawy”, podążając tym samym za nurtem pedagogiki freblowskiej.

W grupie prowadzona jest innowacja „Dziecięcy Ogród Możliwości” – wspierająca rozwój dzieci, w tym kreatywności i umiejętności matematycznych oraz projekt: „Mali-Wielcy Artyści” – ukierunkowany na rozwój wrażliwości estetycznej oraz umiejętności grafomotorycznych dzieci.

Rozwój dzieci wspierany jest także poprzez wprowadzanie do zajęć edukacyjnych takich metod jak: Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki, Metoda C. Orff`a, Metoda E.J. Delacroce`a, Metoda Dobrego Startu, Grow with Play, a także elementy Logorytmiki i Muzykoterapii. Zajęcia dodatkowe to język angielski i zajęcia umuzykalniające. Jeżyki to pełna ciekawości i radości grupa dzieci i wychowawców, która wyrusza wspólnie w drogę ku odkrywaniu świata i jego tajemnic.