BIEDRONKI

„Biedronki” to grupa integracyjna dzieci 4–letnich. Pracujemy w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego ,,Zbieram, poszukuję, badam” D. Dziamskiej, Marzeny Buchnat realizując treści podstawy programowej. W pracy z dziećmi wykorzystujemy również elementy glottodydaktyki, metodę Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, metodę C.Orffa oraz Labana. Zajęcia dodatkowe realizowane w grupie to: język angielski, zajęcia umuzykalniające. Rozwijamy myślenie twórcze, wzmacniamy motywację i rozwijamy samodzielność i umiejętność współpracy. Dzieci są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w różnego rodzaju zabawach i zajęciach organizowanych. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć. Są radosne, uśmiechnięte i bardzo chętne do pogłębiania swojej wiedzy na temat otaczającego ich świata.