POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania do przedszkola

Szanowni Rodzice, Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 20 kwietnia 2022 r. od  9.00 do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.Oświadczenie potwierdzania woli znajduje się w załączniku.

Przyjmowanie wniosków

Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi przez kandydata spełnianie kryteriów rekrutacyjnych można składać od 15.03.2022 do 1.04.2022 godz.15.00 osobiście do wicedyrektora w godzinach: poniedziałek, środa, piątek  13.00-16.00 wtorek, czwartek 7.30-16.00

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, 15 marca br. o godz.9.00 rozpocznie się nabór do gliwickich publicznych placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) na rok szkolny 2022/2023 Link do aplikacji umożliwiającej zapoznanie się z ofertą, wygenerowanie wniosku:https://gliwice.formico.pl Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli               i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 Terminy rekrutacji – link do …