zsp14 pm4 rekrutacja 2021 2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo,
15 marca br. rozpocznie się nabór do gliwickich publicznych placówek wychowania
przedszkolnego (przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych) na rok szkolny 2023/2024.

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szk. 2023/2024