Kadra

mgr Dorota Iwanek

Dyrektor, nauczyciel dyplomowany, absolwentka UŚ: kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna, oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej kierunek: Oligofrenopedagogika z Metodami Korekcyjno – Kompensacyjnymi, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania – kierunek Zarządzanie w Oświacie, certyfikowany terapeuta SI, ukończone studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

mgr inż. Mariola Dumin-Kowal

Wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Chemia. Ukończone: studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – kierunek – Nauczanie matematyki w szkołach, studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – kierunek – Zarządzanie placówką oświatową i przedsiębiorczość, kurs kwalifikacyjny na Politechnice Śląskiej – Terapia pedagogiczna, Studium – kwalifikacje pedagogiczne -WOM Katowice.

mgr Iwona Kozłowska

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogika z metodami korekcyjno- kompensacyjnymi w Wyższej Szkole pedagogicznej w Mysłowicach, studia podyplomowe – Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiada certyfikat FCE.

mgr Aleksandra Kalaman

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Studium Nauczycielskiego na kierunku wychowanie przedszkolne, Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Terapeuta ręki I i II stopnia.

mgr Ewa Śledc

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz Gliwickiej Wyższej szkoły Przedsiębiorczości z zakresu logopedii.

mgr Gabriela Mnich-Witkowska

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu – kierunek – Teologia

mgr Agnieszka Szajnowska

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia oraz przygotowanie pedagogiczne, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu w zakresie edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium na kierunku surdopedagogika. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, instruktor nordic walking, terapeuta ręki I i II stopnia.

mgr Ewa Leśniak

Nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia oraz przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła kurs w zakresie korekcji wad postawy oraz terapii ręki I i II stopnia. Ukończyła studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika);Terapia integracji sensorycznej; Inne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi.

mgr Jolanta Dziki

Nauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach na kierunku pedagogika w zakresie Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

mgr Marta Piper

Nauczyciel mianowany, ukończyła pedagogikę rewalidacyjną na Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowe studia nauczycielskie kwalifikacyjne – Wychowanie przedszkolne. Ukończyła kursy: „Sensoplastyka R -elementy”, Metody symultaniczno- sekwencyjne nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. Terapeuta ręki I i II stopnia.

mgr Gabriela Oleszczak

Nauczyciel mianowany, absolwentka Studium Nauczycielskiego o specjalności Nauczanie początkowe oraz Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej i socjalnej. Studia Podyplomowe GWSP Gliwice – Zintegrowane wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

mgr Ewa Zawadzka

Nauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Specjalista symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania. Terapeuta ręki I i II stopnia.

mgr Patrycja Chudy

Nauczyciel kontraktowy, ukończone studia licencjackie – kierunek – Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Janusza Korczaka w Katowicach – kierunek – Terapia pedagogiczna.

mgr Olimpia Olejnik

Nauczyciel kontraktowy, ukończone studia licencjackie na kierunku oligofrenopedagogika w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

mgr Karolina Glinka

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – kierunek – Psycholog, Pedagog, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Doktorantka w Instytucie Pedagogiki UŚ i pracownik naukowo-dydaktyczny.

mgr Justyna Gałka

Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Ukończyła kurs Pedagogiki M. Montessori organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori, kurs bazowy III modułowy terapii behawioralnej organizowany przez PSTB, kurs Treningu Umiejętności Społecznych oraz kurs elementy Sensoplastyki. Posiada certyfikat PTE General Level 3.

mgr Patrycja Bill

Nauczyciel stażysta, absolwentka Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości – kierunek – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem początkowym języka angielskiego.