Procedura naliczania odpłatności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu