zsp14 pm4 bg comp 6

ŻABKI

Grupa Żabki to dzieci czteroletnie. Dobór metod pracy z dziećmi zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej chwili. Najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Dodatkowo realizujemy w grupie Żabek projekty:

  1. Ogólnopolski projekt kreatyny przedszkolak, kreatywne dziecko”.
  2. „Z Batti Strauss w świat muzyki klasycznej”.
  3. „Od dzieciaka do samodzielnego przedszkolaka”.
  4. „Czytamy metodą symultaniczno- sekwencyjną”.
  5. „Przedszkolaki z pasją”.
zsp14 pm4 grupy zabki
zsp14 pm4 bg comp 7