zsp14 pm4 bg comp 6

PSZCZÓŁKI

„Pszczółki”- to grupa do której chodzą dzieci 6-letni. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego: „Zabawy z porami roku”. Bierzemy udział w zajęciach językowych, matematycznych, plastycznych, rytmice, judo i religii.Pracujemy wykorzystując elementy metody Ruchu Rozwijającegi W. Sheborn, elementy pedagogiki M. Montessori Bardzo lubimy uczyć się, rysować , śpiewać a najbardziej tworzyć i działać. Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie „Kreatywne przedszkolaki” w projekcie „Przedszkolaki z pasją”, „ Piątki z eksperymentami”, „Hotel dla jeża”

pszczolka
zsp14 pm4 bg comp 7