Kontynuacja przedszkola w roku 2022/2023

Szanowni Państwo,
Prosimy pobrać w PM 4 druk dotyczący kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola
w roku 2022/2023. Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców druk należy oddać do
wicedyrektora, do dnia 04.03.2022. Brak pisemnego potwierdzenia kontynuacji do 4 marca
oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.