Kontynuacja przedszkola w roku 2024/2025

Szanowni Państwo,
Prosimy pobrać w PM 4 druk dotyczący kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola
w roku 2024/2025. Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców druk należy oddać do
wicedyrektora, do dnia 19.02.2024 . Brak pisemnego potwierdzenia kontynuacji do 19 lutego
oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.