Innowacja pedagogiczna „Klik kreatywnie, interaktywnie”

W tym roku do przedszkola PM 4 została zakupiona wspaniała „Magiczna ściana”.
Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym z zakresu informatyki urozmaicamy prowadzone zajęcia i wykorzystujemy dostępny w przedszkolu sprzęt multimedialny: magiczną ścianę, magiczny dywan i roboty. Nowatorstwo polega na pokazaniu dzieciom możliwości jakie daje nam posiadany sprzęt interaktywny, zapoznaniu dzieci z pracą na multimedialnych narzędziach i programach edukacyjnych, wykorzystaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych do zabawy i nauki w celu zdobywania przez przedszkolaków PM 4 nowych doświadczeń i umiejętności , łączeniu treści informatycznych z treściami kształcenia i wychowania przedszkolnego, a tym samym na przyswajaniu zasad funkcjonowania technologii i ich roli w codziennym życiu.