Aktualna procedura bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 1/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr14 z dnia 1 września 2020

w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19
Aktualizacja procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 z dnia 25 sierpnia 2020 r.