Dzień górnika

„Hej w kopalni praca wre, górnicy pracują!
Całe noce, całe dnie, węgiel wyrąbują”

Z okazji Barbórki, nasze przedszkole odwiedził dziś górnik z KWK Murcki-Staszic. Nasz gość opowiedział nam o pracy pod ziemią, zaprezentował dzieciom swój galowy mundur oraz odpowiedział na wszystkie pytania przedszkolaków.
Dzieci natomiast, aby podziękować gościowi za jego trudną pracę a także oddać honor wszystkim górnikom ciężko pracującym w kopalni, przygotowały krótki występ artystyczny oraz laurki.