Żabki

„Żabki” to grupa dzieci 3- letnich. To wesołe, odważne i bardzo ciekawe świata przedszkolaki. Grupa pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” M. Chudzińskiej. Edukacja dzieci w grupie wspierana jest poprzez wprowadzanie do zajęć dydaktycznych elementów metod takich jak: Metoda Montessori, Metoda Dobrego Startu oraz Metoda Ruchu Rozwijającego. W grupie ” Żabki” realizowane są dwa projekty pod patronatem wydawnictwa Bliżej Przedszkola: projekt ” Bliżej Pieska” oraz projekt ” Książka dla Przedszkolaka”. Ponadto grupa bierze udział w projekcie: „Uważni na przyrodę”. Zajęcia dodatkowe prowadzone w grupie to język angielski oraz zajęcia umuzykalniające.