Pszczółki

„Pszczółki” to grupa integracyjna dzieci 5–letnich. Pracujemy w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego „Zbieram, poszukuję, badam” D.Dziamskiej, Marzeny Buchnat realizując treści podstawy programowej. W pracy z dziećmi wykorzystujemy również elementy glottodydaktyki, metodę Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, metodę C.Orffa oraz Labana. Zajęcia dodatkowe realizowane w grupie to: język angielski, zajęcia umuzykalniające. Bierzemy udział w projektach ekologicznych, grupa dba o przedszkolny ogród sensoryczny, korzystając z jego uroków. Rozwijamy myślenie twórcze, wzmacniamy motywację i rozwijamy samodzielność, umiejętność współpracy, uczymy empatii i wzajemnego szacunku. Dzieci są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w różnego rodzaju zabawach i zajęciach organizowanych. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć. Są radosne, uśmiechnięte i bardzo chętne do pogłębiania swojej wiedzy na temat otaczającego ich świata. Zajęcia dodatkowe prowadzone w grupie to język angielski oraz zajęcia umuzykalniające.