PŁOMYCZKI

„Płomyczki” to grupa integracyjna. Uczęszczają do niej dzieci 4,5 letnie. Przedszkolaki poznają otaczający świat w oparciu o metodę Montessori. Są zainteresowane aktywnościami związanymi z aktualnie omawianą tematyką. „Płomyczki” są samodzielne, chętnie współpracują, potrafią też pracować z materiałami indywidualnie. Są wrażliwe i chętne do pomocy. Bardzo lubią aktywności plastyczne. Aby jeszcze bardziej pobudzić i rozwijać ich zainteresowanie sztuką realizujemy projekt „Mali- Wielcy Artyści”. Zajęcia dodatkowe prowadzone w grupie to język angielski oraz zajęcia umuzykalniające.