Foczki

„Foczki” to grupa dzieci 6-letnich. Grupa pracuje w oparciu o program D.Dziamskiej i M.Buchnat „Zbieram, poszukuję, badam”. Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Metody pracy z dziećmi: ruch Rozwijający W.Sherborne, Pedagogika Zabawy „Klanza”, Metoda Dobrego Startu, elementy pedagogiki M.Montessori, elementy Planu Daltońskiego. Dodatkowe zajęcia: język angielski, zajęcia umuzykalniające, zajęcia sportowe (judo i zajęcia gimnastyczne), religia. Projekty realizowane w grupie: ”Przedszkolaki z Pasją” oraz „Poznajemy moje miasto – Gliwice”. Dzieci preferują zabawy konstrukcyjne, ruchowe, plastyczne, muzyczne i sensoryczne. Zajęcia dodatkowe realizowane w grupie to: język angielski, zajęcia umuzykalniające.