POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania do przedszkola

Szanowni Rodzice,

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 20 kwietnia 2022 r. od  9.00 do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
Oświadczenie potwierdzania woli znajduje się w załączniku.