Przyjmowanie wniosków

Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi przez kandydata spełnianie kryteriów rekrutacyjnych można składać od 15.03.2022 do 1.04.2022 godz.15.00 osobiście do wicedyrektora w godzinach:

poniedziałek, środa, piątek  13.00-16.00

wtorek, czwartek 7.30-16.00